Categorie

Datum

22 06 2020

Tijd

09:30 - 12:30

|ONLINE| Spreekuur met Heske ten Cate!

Maandag 22 juni vindt een spreekuur plaats met niemand minder dan Heske ten Cate!
Tijdens dit spreekuur kun je al jouw artistiekinhoudelijke vragen aan Heske stellen. Zij is onder andere Artistiek Directeur van Nest, een non-profit hedendaagse kunstruimte in Den Haag. Heske focust zich op nieuwe manieren van tentoonstellingen, innovatief artistiek onderzoek en culturele samenwerkingen.

Heske ten Cate (1986) studeerde in 2012 af aan de ArtEZ University of Arts, waarna ze in 2013 hoofdredacteur werd van het tijdschrift voor hedendaagse kunst Mister Motley en medeoprichtster van Kunst is Lang, een langzame journalistieke podcastserie over de hedendaagse kunstpraktijk.
Sinds 2017 is ze Artistic Director van Nest, een non-profit ruimte voor hedendaagse kunst in Den Haag, waar ze een programma presenteert dat zich richt op nieuwe manieren van exposeren, innovatief artistiek onderzoek en culturele samenwerkingen. Nest onderzoekt alternatieve bronnen, vertogen en archieven en kijkt verder dan toonaangevende kunsthistorische structuren als curatoriaal startpunt.

Ze is jurylid van The Royal Award for Modern Painting, bestuurslid van de hedendaagse kunstbeurs Unfair Amsterdam en zit in de Adviescommissie van de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten Den Haag. In 2019 hebben zij en Yuki Kho voor VPRO een podcast opgericht genaamd ‘Naakt op een Kleedje’ – een op interviews gebaseerde kunstreeks die zich richt op vrouwelijke kunstenaars en gasten.

ENG
Monday, June 22, a walk-in consultation hour will take place with none other than Heske ten Cate!
During this consultation hour you can ask all your artistic substantive questions to Heske. Among other things, she is Artistic Director of Nest, a non-profit contemporary art space in The Hague. Heske focuses on new ways of exhibitions, innovative artistic research and cultural collaborations.
Since 2017 she is the Artistic Director of Nest, a non-profit space for contemporary art in The Hague, where she presents a program that focuses on new ways of exhibiting, innovative artistic research and cultural collaborations. Nest researches alternative sources, discourses and archives and looks beyond leading art historical structures as a curatorial starting point.

Heske ten Cate (1986) graduated at ArtEZ University of Arts in 2012 after which she became editor-in-chief of the contemporary art magazine Mister Motley in 2013 and co-founder of Kunst is Lang a slow journalism podcast series about contemporary art practice.
Since 2017 she is the Artistic Director of Nest, a non-profit contemporary art space in The Hague in which she presents a program that focuses on new ways of exhibiting, innovative artistic research, and cultural collaborations. Nest investigates alternative sources, discourse, and archives and looks beyond leading art-historical structures as a curatorial starting point.

She is a member of the jury for The Royal Award for Modern Painting, a board member of contemporary art fair Unfair Amsterdam, and is on the Advisory Committee of the Royal Academy of Art, The Hague. In 2019 she and Yuki Kho founded a podcast for VPRO called ‘Naakt op een Kleedje’ – an interview-based art series that focuses on female artists and guests.

Links:

Home


https://www.instagram.com/naaktopeenkleedje/
https://www.kabk.nl/over/kwaliteitszorg
https://www.paleisamsterdam.nl/en/royal-prize/

Home

Sold out!