Archief

12 oktober

Online | Spreekuur: Koen Bartijn

10:00 - 10:45

Ben jij benieuwd naar de mogelijkheden voor performance-kunstenaars? Zou je willen exposeren in het noorden van het land? Of wil je iets anders weten over tentoonstellen, events of het kunstklimaat? Tijdens dit groepsspreekuur kom je in contact met alleskunner Koen Bartijn, die o.a. tentoonstellingen, festivals en performances organiseert. Koen is artistiek leider van kunstinitiatief VHDG, een presentatie-instelling in Leeuwarden. Hiernaast is hij dramaturg, onderzoeker en initiatiefnemer in zowel de podiumkunsten als de beeldende kunsten. Koen is de oprichter van kunstcollectief Antidote, waarmee hij festivals organiseert en performances maakt. Van 2020 tot 2023 was hij co-directeur van Platform Beeldende Kunst, een ledenvereniging en denktank die de rol van kunst in de maatschappij onderzoekt en strijdt voor een beter kunstklimaat en een sterkere positie van de kunstenaar. Het spreekuur vindt plaats in een groepje van 45 minuten. Are you curious about the possibilities for performance artists? Would you like to exhibit in the north of the country? Or do you want to know something else about exhibiting, events or the art climate? During this group consultation you will get in touch with all-rounder Koen Bartijn, who organizes exhibitions, festivals and performances, among other things. Koen is artistic leader of art initiative VHDG, a presentation institution in Leeuwarden. He is also a dramaturge, researcher and initiator in both the performing and visual arts. Koen is the founder of art collective Antidote, with which he organizes festivals and makes performances. From 2020 to 2023, he was co-director of Platform Beeldende Kunst, a membership association and think tank that explores the role of art in society and fights for a better art climate and a stronger position of the artist. The consultation will take place in a 45-minute group.

Geen evenementen gevonden!